Page 5 - Katalog_2023_PL
P. 5

3 ZAKŁADY PRODUKCYJNE

                    Damnica to miejsce produkcji naturalnej wody źródlanej i mineral-
     Damnica k. Słupska      nej oraz napojów w butelkach PET. Produkcja odbywa się w oparciu
                    o własne ujęcia wód głębinowych, znajdujące się na obrzeżach
                    Słowińskiego Parku Narodowego.

                              Turów k. Częstochowy


                              W Turowie produkcja skupia się wokół wody
                              źródlanej i mineralnej w butelkach PET. Zakład
                              bazuje na własnych ujęciach wód głębinowych
                              znajdujących się w malowniczym rejonie
                              Jury Krakowsko-Częstochowskiej.


                              Andrychów


                              Zakład produkcyjny w Andrychowie wyposażony
            W każdym z zakładów funkcjonuje
            certyfikowany System Zarządzania  jest w linie do produkcji soków, smoothie i napojów
            Bezpieczeństwem Żywności według   w butelkach PET, przede wszystkim w technologii
            Miedzynarodowego Standardu     rozlewu aseptycznego oraz soków, napojów i nekta-
            Żywności IFS FOOD.         rów w opakowaniach kartonowych.


                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10