Informujemy, że firma WOSANA S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: Innowacyjna technologia pasteryzacji świeżych soków NFC z owoców do rozlewu aseptycznego.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-D532/18

Wartość projektu: 31 231 371,88 zł
Kwota dofinansowania: 19 817 731,02 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Cel projektu:

Projekt polega na opracowaniu innowacji procesowej, w zakresie innowacyjnego procesu pasteryzacji mikrofalowej, odgazowywania rozpyłowego świeżych soków NFC z owoców krajowych do rozlewu aseptycznego i zbudowanie oraz walidacji dedykowanej innowacyjnej linii pilotażowej, co umożliwi wytwarzanie soków NFC o długim okresie przydatności do spożycia, podwyższonych parametrach sensorycznych oraz odżywczych w stosunku do soków NFC dostępnych na rynku. Opracowany proces technologiczny i odwzorowujaca go linia pilotażowa, umożliwi wnioskodawcy większą redukcję tlenu w sokach oraz tkankowych enzymów natywnych, co przełoży się na ograniczenie utleniania i degradacji substancji aktywnych,, a tym samym dłuższe utrzymywanie się wartości odżywczych soków. Parametry procesu technologicznego zostaną dobrane i zoptymalizowane na podstawie szeregu analiz fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych przeprowadzonych na próbkach napojów podczas symulacji i prób technologicznych na poszczególnych kluczowych podsystemach nowej technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do zaprojektowania ostatecznej wersji procesu dla każdego rodzaju badanego soku i zaaplikowana na prototypie unikatowej linii pilotażowej przetestowanej i zwalidowanej w skali zbliżonych do rzeczywistych. Prototyp linii technologicznej obejmował będzie odgazowywacz rozpyłowy, moduł do pasteryzacji mikrofalowej w przepływie, system mieszania soków, rozlewu aseptycznego, rozdmuchu opakowań jednostkowych (butelki PET) bezpośrednio przed rozlewem soku oraz zaawansowany system logistyki wewnętrznej i konfekcjonowania.

Planowane efekty projektu:

W rezultacie projektu powstanie innowacja procesowa, która umożliwi wprowadzenie na rynek soków tłoczonych (nie z koncentratu) przecierowych o wydłużonej trwałości sensorycznej, przy możliwie wysokim zachowaniu walorów wizualnych, smakowo-zapachowych oraz zawartości substancji o właściwościach prozdrowotnych..

update post 2969
update post 2966
update post 2961
update post 2942
update post 2916
update post 2900
update post 2884
update post 2872
update post 2814
update post 2611
update post 1606
update post 1604
update post 1598
update post 1436
update post 1355
update post 1345
update post 774
update post 707
update post 618
update post 614
update post 610
update post 456
update post 454
update post 347
update post 207
update post 140
update post 138
update post 136
update post 134
update post 132
update post 130
update post 128
update post 126
update post 124
update post 102
update post 98
update post 94
update post 90
update post 86
update post 82
update post 78
update post 74
update post 42
update post 32
update post 30
update post 28
update post 26
update post 9
update post 3
update post 2515
update post 1596
update post 1443
update post 1270
update post 2211
update post 198
update post 202
update post 2099
update post 194
update post 1284
update post 186
update post 1289
update post 1881
update post 164
update post 168
update post 172