Troszczymy się o otoczenie

Optymalizujemy procesy produkcyjne poprzez programy oszczędzające zużycie wody i energii oraz redukujące masę opakowań. W przemyślany sposób zarządzamy gospodarką odpadami oraz jesteśmy wsparciem dla lokalnej społeczności.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

Okresowe przeglądy i optymalizacja procesów technologicznych pozwalają na efektywne wykorzystanie wody. Rozważnie korzystamy z naszych najcenniejszych zasobów wód mineralnych i źródlanych.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Nieustannie doskonalimy procesy technologiczne, żeby w zrównoważony sposób korzystać z energii i optymalizować ślad węglowy. Korzystamy z paneli fotowoltaicznych oraz zwiększamy efektywność energetyczną w zakładach.

GOSPODARKA ODPADOWA

Dążymy do ograniczenia produkcji odpadów przy jednoczesnym lepszym ich zagospodarowaniu. Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada większy udział odpadów segregowanych, przekazywanych do powtórnego przetworzenia.

BEZPIECZEŃSTWO LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W sytuacjach zanieczyszczenia wód w gminie, na której terenie znajduje się zakład produkcyjny WOSANA, zobowiązujemy się do udostępnienia ujęcia wody dla potrzeb ludności. Wspieramy gminy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

update post 2969
update post 2966
update post 2961
update post 2942
update post 2916
update post 2900
update post 2884
update post 2872
update post 2814
update post 2611
update post 1606
update post 1604
update post 1598
update post 1436
update post 1355
update post 1345
update post 774
update post 707
update post 618
update post 614
update post 610
update post 456
update post 454
update post 347
update post 207
update post 140
update post 138
update post 136
update post 134
update post 132
update post 130
update post 128
update post 126
update post 124
update post 102
update post 98
update post 94
update post 90
update post 86
update post 82
update post 78
update post 74
update post 42
update post 32
update post 30
update post 28
update post 26
update post 9
update post 3
update post 2515
update post 1596
update post 1443
update post 1270
update post 2211
update post 198
update post 202
update post 2099
update post 194
update post 1284
update post 186
update post 1289
update post 1881
update post 164
update post 168
update post 172